Home About PSK Project Info Location News/Promotion Contact Us Thai English
   
psk 03
psk 03 phase 4
psk 05
psk 07
PSK HOUSE 8
บ้านพฤกษากาญจน์ โครงการ 7 นั้นเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อตอบรับ ความเจริญที่กำลังขยายไปย่านถนนเลี่ยงเมือง ที่กำลังจะถูกพัฒนาขึ้นเป็นย่านธุรกิจแห่งใหม่ถนนเลี่ยงเมืองนั้น เป็นเส้นทางลัดเข้าสู่จุดผ่านไปยังประเทศพม่า ซึ่งเป็นจุดผ่านที่กำลังเจริญเติบโตอย่างมาก ในจังหวัดกาญจนบุรีขณะนี้
บ้านเดี่ยวชั้นเดียว
บ้านเดี่ยวชั้นเดียว
บ้านแฝดชั้นเดียว
บ้านแฝดชั้นเดียว
ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว
ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว
ทาวน์เฮ้าส์สองชั้น
ทาวน์เฮ้าส์สองชั้น
อาคารพาณิชย์ชั้นเดียว
อาคารพาณิชย์ชั้นเดียว
อาคารพาณิชย์สองชั้น
อาคารพาณิชย์สองชั้น
สวนสาธารณะ
  - สวนที่จัดอย่างลงตัว
- มุมออกกำลังกาย
- ลู่เดิน
- ลานเซปักตระกร้อ
โรงพยาบาลและคลีนิค
  - โรงพยาบาลกาญจนบุรีเมโมเรียล
- เมืองทองคลีนิค
- บัณฑิตคลีนิค
- ดอนรักคลีนิค
มหาวิทยาลัยและโรงเรียน
  - สารพัดช่าง
- โรงเรียนวัดท่ามะขาม
- เทคนิคกาญจนบุรี
- มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
  (เพียงแค่ 10 นาที)
สถานที่ราชการ
  - แขวงการทางจังหวัดกาญจนบุรี
- ขนส่งจังหวัด
- สนามกีฬากลีบบัว
Go to Top